Accessibility Tools

ศาลแพ่ง

Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่ง

ศูนย์คดีจัดการมรดกimage

ประกาศ! ระบบการยื่นคำร้องคดีจัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) จะยกเลิกการให้บริการตั้งแต่ 28 ก.พ. 66 เพื่อเปิดระบบให้ประชาชนยื่นที่ระบบใหม่ (ระบบ e-filing v.3) ดังนั้น ขอให้ผู้ใช้งานดำเนินการยื่นและยืนยันการฟ้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


image เอกสารแนบ