ศาลแพ่ง

The Civil Court

image

ศาลแพ่ง

ติดต่อเรา
image

 ที่ตั้ง

อาคารศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก,

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 2541 2421 - 9

 

 อีเมล์

civilc@coj.go.th

 

 Social