ศาลแพ่ง
The Civil Court

image

ศาลแพ่ง

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก,

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 2512 8478

 

 อีเมล์

it@coj.go.th

 

 Social