ศาลแพ่ง
The Civil Court

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง