ศาลแพ่ง

The Civil Court

image

ศาลแพ่ง

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับวิทยุ (เครื่องวิทยุคมนาคม) ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ