ศาลแพ่ง

The Civil Court

image

ศาลแพ่ง

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

image เอกสารแนบ