ศาลแพ่ง

The Civil Court

image

ศาลแพ่ง

เรียน ท่านผู้สมัครเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งขอยกเลิกวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2561จะประกาศให้ท่านผู้สมัครทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ของศาลแพ่ง www.civil.coj.go.th

เรียน ท่านผู้สมัครเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งขอยกเลิกวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2561 จะประกาศให้ท่านผู้สมัครทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ของศาลแพ่ง www.civil.coj.go.th